Vårt uppdrag

Uppdraget av Sunshine Mountain Vineyard

På Sunshine Mountain Vineyard är excellensen hos våra viner härrörande från vårt unika förhållningssätt till vinframställning. Vi handverkar varje årgång med hjälp av den finaste utrustningen och vår patientmetodik, med tonvikt på kvalitet och smak under hela processen.

Och då finns vår hemliga ingrediens: familj. Vid skapandet och driften av vingården har vi försökt efterlikna den äravärda europeiska traditionen att sammanväva familjeliv och vinframställning, allt på samma mångsidiga tomt. Vår filosofi är att vinet expert och omsorgsfullt utformat med bidrag från kära är helt enkelt roligare att göra – och dricka.

Lägg till blandningen vår samling fantastiska druvor – speciellt utvalda för att komplettera vingårdens specifika klimat och marksammansättning – och du kommer att smaka de överlägsna resultaten i varje flaska vi producerar.